Garantievoorwaarden

Op alle geleverde artikelen wordt garantie op pasvorm, binnenwerk en productiefouten verleend zoals bepaald door de fabrikant / het atelier.

De garantietermijn bedraagt 6 maanden.

Bij een terechte aanspraak op garantie zal in eerste instantie de gelegenheid geboden worden het artikel te herstellen. Pas wanneer herstel niet mogelijk is, is de fabrikant gehouden het artikel te vervangen, dan wel terug te nemen tegen restitutie van het aankoopbedrag.

Uitsluiting van garantie geldt bij:
normale slijtage, beschadiging door invloed van buitenaf, zoals onder andere door scherpe voorwerpen of hitte, schade door oneigenlijk gebruik, het niet volgen van gebruiks- of onderhoudsinstructies en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde artikel.

Het is aan de klant te bewijzen dat kwaliteitsgebreken te wijten zijn aan fabricagefouten.